planiranje medija + zakup
  medija + strateško planiranje
+ društvene mreže = media jobs

   planiranje medija + zakup
  medija + strateško planiranje
+ društvene mreže = media.jobs

  media jobs = 15 godina
 planiranja i zakupa
medijskog prostora

   media.jobs = 15 godina
 planiranja i zakupa
medijskog prostora.

     PLANIRANJE MEDIJA

    Osnova svake uspešne kampanje je
   adekvatan izbor komunikacionih kanala i
  taktičko planiranje koje sprovodimo za
 svaku kampanju.

  jedinstvene i originalne
 integrisane kominkacije =>
zakup i planiranje medija

   jedinstvene i originalne
 integrisane kominkacije =>
zakup i planiranje medija

     ZAKUP MEDIJA

    Uticaj uslova je krucijalan kako bi kampanja
   bila efektivna i uspešna. Zato se uvek
  trudimo da za naše klijente obezbedimo
 konkurentne medijske uslove.

  ne radimo za klijente,
 radimo zajedno sa njima =  
njihov uspeh je naš uspeh

  ne radimo za klijente,
 radimo zajedno sa njima =  
njihov uspeh je naš uspeh.

     STRATEŠKO PLANIRANJE

     Za nas strateški pristup podrazumeva detaljnu i
    kvalitetnu analizu ciljne grupe, istraživanje tržišta
   i upoznavanje sa brendom kako bi sa našom
  ekspertizom i uz pomoć alata došli do
 najefikasnije i najefektivnije medijske strategije.

  najbrže rastući
 kanal komunikacije =>
digital - planiranje i zakup

  najbrže rastući
 kanal komunikacije =>
digital - planiranje i zakup

     DIGITAL - PLANIRANJE I ZAKUP

    Udeo digitala u celokupnom tržišnom
   medija miksu svake godine sve više raste.
  Naši digital eksperti obezbeđuju klijentima
 najbolju optimizaciju kampanja.

planiranje i brifing sastanak

  puni duha i proaktivni
 + znanje i strast =
media jobs ljudi

  puni duha i proaktivni
 + znanje i strast =
media.jobs ljudi

    DRUŠTVENE MREŽE

   Medijski kreativci su suština dobrog
 community management-a.
Taj spoj upravo imamo u našoj agenciji.

Please Upgrade Your Browser.

Unfortunately, Internet Explorer is an outdated browser and we do not currently support it. To have the best browsing experience, please upgrade to Microsoft Edge, Google Chrome or Safari.

Upgrade